The Merry Wives of Windsor
2019

7fed i 10fed Awst
Cyfarwyddwyd gan Henry Morris

Prin yw ffrindiau Falstaff ac nid yw’n cael llawer o lwc ar hyn o bryd; ond nid yw hyn yn ei rwystro rhag dod i Windsor gyda’r gobaith o ddenu dwy fenyw briod ar yr un pryd am eu harian. Ond mae’r aruthrol Feistres Page a Meistres Ford yn gweld trwyddo o’r cychwyn, ac mae’r Merry Wives yn penderfynu troi’r fantol yn ei erbyn.

Mae’r hwyl a sbri sy’n dilyn yn tynnu ar wendidau dynol sy’n deilwng o unrhyw gomedi deledu. Dychmygwch genfigen ddi-sail, snobyddiaeth, lletchwithdod cymdeithasol, anfedrusrwydd biwrocrataidd, ac, wrth gwrs, cystadlu â’r Jonesiaid.

Setting the attractions of my good parts aside,
I have no other charms

Yn olwg gyfoes ar un o gomedïau mwyaf doniol Shakespeare, hon yw 33ain cynhyrchiad blynyddol yr Abbey Shakespeare Players. Gyda diweddglo o hud gwledig, mae’r ddrama hon yn dathlu bywyd a chariad mewn ffyrdd oedd yn peri i chwerthin atseinio drwy awyr y nos yn Sir Benfro.

Cast

Sir John FalstaffJohn Holtorp
Mistress PageAbbey Wright
Frank FordEd Long
Mistress QuicklyAmy Levene
Sir Hugh EvansKatherine Daw
Mistress FordGemma Streat
George PageMartyn Wigley
Abraham SlenderJake Hollingsworth
Robert ShallowGeoff Summers
The Host Of The Garter InnTim Buck
Doctor CaiusChris Turner
FentonJoel Pearcey
PistolTim Chadwick
Peter SimpleGabriel Ward
NymSimon Beattie
Anne PageAnna Monro
BardolphTony Shepherd
RobinHermione Miltiadou
William PageSam Morris
John RugbyTim Chadwick

Cerddorion

Clarinét, sacsoffonKaty Lawrence
Clarinét, clarinét bas, sacsoffon, offerynau taroOliver Llewellyn-Smith
Trwmped, gitâr, offerynau taroDan Webster
AllweddellJean Smith
SielloBob Dent
CantorionAelodau'r cast